Doorgaan naar inhoud
MEGA DEAL - 20% KORTING BIJ AANKOOP VAN JE COMPLETE BADKAMER
MEGA DEAL - 20% KORTING BIJ AANKOOP VAN JE COMPLETE BADKAMER

Privacy policy

Industriële badkamer, gevestigd in Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

 • Industrielebadkamer.com / Info@industrielebadkamer.com
 • De functionaris Gegevensbescherming van Industriële badkamer: Zij is te bereiken via: Info@industrielebadkamer.com


Persoonsgegevens die wij verwerken
Industriële badkamer verwerkt uw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens voor het maken van een bestelling
 • Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld kunnen worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@industrielebadkamer.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Industriële badkamer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten.
 • Industriële badkamer analyseert uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Geautomatiseerde besluitvorming
Industriële badkamer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Industriele badkamer) tussen zit. Industriële badkamer gebruikt de volgende computer programma's of-systemen: Google mail, Full story.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Industriële badkamer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 1 Jaar > Klantgegevens noodzakelijk voor communicatie

Delen van persoonsgegevens met derden
Industriële badkamer verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Industriële badkamer blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Industriële badkamer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen gebruik maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk or de technische werking van de website en uw gebruiksgedrag. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs instellingen Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren dan wel te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Industriële badkamer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computer bestand, of een ander, door u genoemde organisatie, te versturen.

U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Info@industrielebadkamer.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk vier weken op uw verzoek. Industriële badkamer wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijk heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij Persoonsgegevens beveiligen
Industriële badkamer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Info@industrielebadkamer.com.